Cookie- og privatlivspolitik

Cookies

Cookies bruges af stort sagt alle hjemmesider. Det er en teknologi, som får dit besøg på hjemmesiden til at være en række af handlinger i stedet for at hvert klik er et nyt besøg set fra serverens side. Det er altafgørende for oplevelsen på siden, og Internettet ville være ubrugeligt uden en sådan teknologi.

Cookies er i sig selv ikke skadelige – men EU besluttet, at alle virksomheder inden for EU skal fortælle, hvad de bruger cookies til. 

Vi bruger Cookies på capacit.com til at indsamle statistik om brugen af hjemmesiden. Det bruger vi det meget populære Google Analytics til.

Du kan godt blive fri for Cookies på Capacit.com ved at slå cookies fra i din browser. Du kan også installere en komponent, som sørger for at slukke for al sporing. Her anbefaler vi at bruge programmet Ghostery, der kan tilføjes til din browser uanset type. Det er gratis og virker godt. Her kan du selv afgøre, hvad du vil tillade, og hvad du ikke vil.

Privatlivspolitik

Relateret til processen: Hjemmeside

Capacit A/S
Wildersgade 10B, 2.
1408 København K
Danmark

Version 1.0

Denne version er senest opdateret den 12. januar 2022

Som led i vores forretning indsamler og behandler Capacit A/S visse personoplysninger.

Denne politik beskriver hvorledes Capacit A/S indsamler personoplysninger, til hvilket formål disse personoplysninger bliver anvendt samt hvorledes Capacit A/S behandler sådanne data.

Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende Capacit A/S’s persondatabehandling. Såfremt du som besøgende på hjemmeside har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen / GDPR bedes du kontakte Capacit A/S ved hjælp af kontaktinformation nederst i denne politik. Du kan ligeledes finde information omkring dine rettigheder som registeret i denne privatlivspolitik.

Indsamling af data

Capacit A/S indsamler persondata relateret til besøgende på hjemmeside. Disse personoplysninger er kategoriseret som:

For besøgende på hjemmeside

  • Online identifikator/cookies
  • Lokationsdata

Capacit A/S indsamler data direkte fra den registrerede person via: Via hjemmesiden

Såfremt data er indsamlet med samtykke fra den registrerede/dig kan samtykket trækkes tilbage.

Trækkes et samtykke tilbage stoppes alt fremtidig behandling af de personoplysninger, som er omfattet af samtykket.

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Capacit A/S indsamler og behandler personoplysninger med henblik på:

Indsamling af statistik om brugen af hjemmesiden

Såfremt formålet med selskabets persondatabehandling ændrer sig, vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig inden en sådan ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik. 

Sletning af personoplysninger

Capacit A/S behandler personoplysninger for følgende personer: Besøgende på hjemmeside så længe det er relevant for det formål, hvortil data er indsamlet. Personoplysninger slettes, når formålet med behandlingen er fuldført. 

Anvendelse af databehandlere

Capacit A/S anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. Sådanne “data processors” behandler udelukkende data i henhold til instruks fra Capacit A/S. Capacit A/S anvender følgende databehandlere i forbindelse med ovenstående formål med persondatabehandlingen.

  • Netlify
  • Google

Overdragelse af persondata

Capacit A/S overdrager i visse tilfælde personoplysninger til tredjeparter.

Udover de parter nævnt i det ovenstående videregives personoplysninger kun i de tilfælde hvor Capacit A/S er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen / GDPR samt andre lande-specifikke databeskyttelseslove.

Rettigheder for den registrerede

I henhold til EU persondataforordningen / GDPR har den registrerede person/dig i visse rettigheder vedrørende Capacit A/S’s indsamlede personoplysninger omkring personen. Disse rettigheder er:

Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data, som Capacit A/S opbevarer om din person.

Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data, som Capacit A/S behandler om dig.

Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af personoplysninger ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine personoplysninger. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end Capacit A/S’s formål tilsiger, eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de personoplysninger, som Capacit A/S har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine personoplysninger overført til en anden dataansvarlig.

Indsigelsesret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data vil disse ikke længere blive behandlet med mindre, der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

Udøvelse af rettigheder

Disse rettigheder følger af EU persondataforordningen / GDPR og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes personoplysninger behandles af Capacit A/S .

Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske via Capacit A/S’s kontaktperson eller DPO ved at bruge kontaktinformationen nederst i denne politik.

Capacit A/S vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt.

Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine personoplysninger til en ekstern myndighed, skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

Automatiske afgørelser og profilering

Capacit A/S kan anvende de registreredes personoplysninger til profilering eller som udgangspunkt for automatiske afgørelser. Såfremt dette er tilfældet vil disse data være specificeret nedenfor.

De data som anvendes til automatiske afgørelser er følgende:

De data som opbevares og anvendes på basis af profilering er følgende: Ingen

Såfremt du ikke ønsker at være genstand for automatiske afgørelser og/eller profilering, kan du henvende dig til Capacit A/Ss kontaktperson jf. denne politik med ønsket om menneskelig indgriben for på den måde bestride de automatiske afgørelser og/eller profilering.

Sikkerhed

Sikkerheden omkring dine personoplysninger er vigtig for os. Vi følger tidssvarende standarder for at beskytte de personoplysninger, som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine personoplysninger kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

 

Kontaktinformation

Capacit A/S kontaktperson for personoplysninger

Mikkel Schrøder,

Capacit A/S

ms@capacit.com

Capacit A/S Databeskyttelsesrådgiver (DPO – Data Protection Officer)

Capacit A/S har ingen databeskyttelsesrådgiver. Kontakt venligst kontaktperson for selskabets GDPR-arbejde.