Capacit i dybden

Vores vision

Vores ansvar - fælles værdi

Arbejdstilgang

Capacits stiftere er gået sammen med et ønske om at skabe og levere IT-produkter på en ny måde. De brænder for tæt samarbejde og langvarige relationer med kunderne, frem for blot at levere en løsning og sige ‘farvel og tak’, når deadline er nået.

 

IT-produkthuset Capacit er derfor grundlagt med en mission om at gøre op med det traditionelle, fastlåste kunde/leverandør-forhold, som vi kender fra IT-branchen, og vil dermed ændre den måde, fremtidens IT-produkter organiseres og leveres på.

 

Lad os se det i øjnene: Under en T/M-kontrakt risikerer man at leverandøren bruger så mange timer, som de kan slippe afsted med, og i et fastprisprojekt forsøges at begrænse scope mest muligt. Ingen af delene er optimalt.

Mens kunderne i sidste ende sjældent får dét, de ønskede sig, står leverandørens udviklere tilbage med en følelse af ikke at have udnyttet det fulde potentiale for at skabe et fedt produkt. 

 

I Capacit designer, udvikler og drifter vi IT-produkter med respekt for kundernes forretning, behov og ikke mindst økonomi. Og hvordan gør vi så det?

 

Vi gør det sammen!

 

Vores mål er at levere bedre og mere effektive IT-produkter i et gensidigt givende fællesskab, hvor vi fokuserer på værdiskabelse og på minimal Time to Market.

 

For at tiltrække og fastholde branchens dygtigste folk, har vi en attraktiv selskabskonstruktion, så vi nu og i fremtiden sikrer en organisation, hvor den opbyggede værdi også kommer den enkelte til gode.

Vores incitament

Capacits medarbejdere er kreative og ivrige, og er præget af en iværksætterånd, som kan komme kunderne til gode, når bare den får lov at udfolde sig. 

 

Som en af vores skarpe, unge udviklere siger:

“Jeg bliver jo ærgerlig over ikke at have mulighed for at tale med kunden om en bedre løsning, der opstår undervejs, fordi det bare skal leveres, så vi kan komme videre. De ved måske ikke, hvad de går glip af, men jeg får alligevel lidt dårlig smag i munden.”

 

Vores dygtige folk har alle udpræget forretningssans, og drømmer om frihed til at tage ejerskab og samarbejde med kunderne om at skabe fede produkter, frem for at diskutere struktur, timer og pris. Og det skal de have lov til!

 

Denne frihed koster naturligvis ansvar, og derfor deles vi om risikoen og fokuserer på at skabe værdi sammen, ud fra en erkendelse af at vi alle bliver klogere undervejs i samarbejdet.

To medarbejdere arbejder sammen udenfor

Din risiko er min risiko

Capacits filosofi er helt grundlæggende, at kunderne får de bedste produkter og den bedste service, når vi samarbejder ud fra fælles mål og succeskriterier. Vi skal så at sige være i samme båd.

 

At investere i et nyt IT-produkt medfører ofte usikkerhed omkring potentielle konsekvenser og omkostninger. I et samarbejde med Capacit kan kunderne dog være ganske rolige, for de skal som udgangspunkt kun betale for det arbejde, der er direkte værdiskabende for deres forretning. Vi har forståelse for, at forretningsvilkår, ønsker og visioner kan ændre sig undervejs, og vi vil for alt i verden undgå, at forældede løsningsbeskrivelser skal spænde ben for et optimalt produkt.

 

Denne tilgang betyder, at kundernes omkostninger altid være minimale i forhold til den leverede værdi, så de kan bruge ressourcerne på at investere i flere og/eller bedre IT-løsninger.